Rendeletek, határozatok - ...:::Kerkateskánd község honlapja:::...

Kerkateskánd község honlapja
kerkateskand.hu
Tartalomhoz ugrás

Rendeletek, határozatok

Önkormányzat
Kerkateskánd Község Önkormányzata az önkormányzati feladatot ellátó szervek, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 35. § (3) bekezdése, a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadat-kereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. §-a, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltak alapján hozzáférhetővé teszi a munkája során keletkezett rendeleteket, határozatokat, üléseinek jegyzőkönyveit.
Az Önkormányzat valamennyi rendelete elérhető a Nemzeti Jogszabálytár-ban is, illetve az ülések jegyzőkönyvei az alábbi linkeken.

Copyright © 2019 by Kerkateskánd község
Minden jog fenntartva!
Vissza a tartalomhoz