Tájékoztatás ingatlantulajdonosok részére

Tartalomhoz ugrás

Tájékoztatás ingatlantulajdonosok részére

...:::Kerkateskánd község honlapja:::...
Közzététel szerző: admin itt Tájékoztatás · Szerda 24 Jún 2020
Kerkateskánd község köztisztaságával összefüggő feladatok eredményes végrehajtása – a közvetlen környezet védelme, tisztántartása, valamint az allergiás megbetegedésben szenvedő gyermekek, felnőttek és a ma még egészségesek védelme érdekében szükségesnek ítélem meg, hogy az alábbiakban egyes rendeletekre, azokban szabályozott kötelezettségekre felhívjam a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét.

A települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről szóló 5/2007.(IV.19.) számú rendelet 3.§. (1) pontja értelmében az ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy az ingatlanukat művelési águknak megfelelően (szántó, rét, legelő, kert, szőlő, gyümölcsös, erdő) megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól, szeméttől, vadon élő bokroktól, invazív facsemetéktől megtisztítsák, valamint a közösségi együttélés alapvető normáit betartsák. A művelés alól kivont ingatlan nem minősül a termőföld más célú hasznosításának, tehát, ha a tulajdonos az ingatlanán a növényzet gondozását nem végzi el, úgy földvédelmi bírsággal sújtható.
 
 
Azokkal az ingatlantulajdonosokkal szemben, akik a fenti kötelezettségüknek haladéktalanul nem tesznek eleget, a fentiekkel ellentétes magatartást tanúsítanak önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására kerül sor.
 
Továbbá felhívom a figyelmet, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani”. Azaz, a parlagfűvel fertőzött területeken a többszöri fűnyírás, kaszálás, esetleg kémiai gyom-mentesítés elvégzése kötelező.
 
Akik nem gondoskodnak a használatukban lévő ingatlan parlagfű-mentesítéséről, velük szemben szintén hatósági eljárás indul, közérdekű védekezés kerül elrendelésre, melynek költségét az érintett ingatlantulajdonosnak kell megfizetnie, valamint a növény- és talajvédelmi hatóság növényvédelmi bírság kiszabására is jogosult. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.
 
 
 
Tisztelettel kérem, hogy a rendeletekben foglalt feladatoknak, kötelezettségeknek tegyen eleget, hiszen a fentiek megvalósítása nagyban hozzájárul településünk környezet higiénés, valamint általános esztétikai állapotának kedvező változásához is.
 
 
A tiszta, rendezett és ápolt közterületek meghatározzák az egész település hangulatát, szépségét és pozitív megítélését. Vigyázzunk rá és tartsuk rendben környezetünket!
 
 
 
Kerkateskánd, 2020. június 19.
 
 
 
 
Zsálek Ferenc
 
polgármester


Vissza a tartalomhoz